• July 18, 2024

TH ประเดิมซื้อหนี้ก้อนแรก “พันล้าน” ไตรมาส1/65 ตั้งเป้าทั้งปี 6 พันล้านบาท

TH เผย “บริหารสินทรัพย์ตงฮั้ว” ไตรมาส 1/65 เข้าประเดิมซื้อหนี้ด้อยคุณภาพก้อนแรก 1 พันล้านบาท ตั้งเป้าทั้งปี 6 พันล้าน เตรียมดันเข้าจดทะเบียนในปี 67 เผยอยู่ระหว่างแบงก์ – นอนแบงก์ตั้ง JV บริหารหนี้

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการ บมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง ( TH ) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตงฮั้ว จำกัด (THAW) เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทซื้อหนี้ก้อนแรกมาแล้ว จำนวน 1,000.55 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะซื้อหนี้ในปีนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 6,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้กำไรของบริษัท จะเติบโตแบบก้าวกระโดด และถือเป็นหนี้ก้อนที่สองหลังจากที่บริษัทได้ซื้อสิทธิเรียกร้องหนี้ด้อยคุณภาพจำนวน 3,045 ล้านบาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

โดยเริ่มรับรู้รายได้ 59.5 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ในปีที่ผ่านมา ทำให้ ปี 2564 บริษัทมีกำไรมากกว่าปี 2563 เกือบ 4 เท่า และได้ประกาศจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warant ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 4 หุ้นต่อ 1 วอแรนท์ โดยราคาการแปลงสิทธิเป็นหุ้นสามัญที่ราคา 1 บาท เพื่อรองรับการซื้อหนี้ในปีต่อๆ ไป

นายสมนึก กล่าวว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตงฮั้ว จำกัด ยังมีแผนที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2567 และคาดว่าจากโครงสร้างรายได้ที่เปลี่ยนไปของ บมจ. ตง ฮั้ว โฮลดิ้ง ( TH ) จำเป็นที่บริษัทต้องย้ายออกจากหมวดหมู่ สื่อ และสิ่งพิมพ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตการจดทะเบียนประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อย ทำให้มีสิทธิประโยชน์ยกเว้นค่าธรรมนียม และภาษีอากรต่างๆ จากการโอน และเข้าสวมสิทธิในทรัพย์สินตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 ซึ่งบริษัทจะเริ่มเจรจาหาพันธมิตรที่เป็นธนาคาร และสถาบันการเงินเพื่อเข้าบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

โดยคาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในไตรมาส 4 ของปี 2565 หรือไตรมาสแรกของปี 2566 และเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ แถลงข่าวว่า ธปท. มีมาตรการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สามารถร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุน ( JointVenture )เพื่อให้สถาบันการเงิน สามารถบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business