• July 17, 2024

สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่จับมือกรมการค้าภายใน ตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มไม่เกิน 3.20 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งรายกลางและรายย่อยได้แจ้งให้กรมการค้าภายในทราบว่าขณะนี้ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูงขึ้นจนอาจไม่สามารถรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จึงขอปรับราคาจำหน่ายหน้าฟาร์มให้อยู่ในระดับที่สอดคล้องกับต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น โดยในวันนี้ (16 มี.ค.) กรมการค้าภายในได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ โดยหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่แปดริ้ว สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน และผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งจากการหารือร่วมกันพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ปรับสูงขึ้นจริงตามที่ผู้เลี้ยงได้แจ้ง โดยกรมปศุสัตว์แจ้งยืนยันต้นทุนที่ 2.94 บาท/ฟอง ซึ่งมีสาเหตุจากสภาวะอากาศร้อนทำให้อัตราการให้ไข่ลดลงและมีขนาดที่เล็กลง และราคาวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ดังนั้นเพื่อลดภาระของผู้เลี้ยงให้สามารถยังคงเลี้ยงต่อไปได้และไม่เป็นภาระกับผู้บริโภคมากเกินไป จึงมีข้อตกลงร่วมกันกำหนดราคาไข่คละหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 3.20 บาท/ฟอง ในส่วนของราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 เฉลี่ยทั่วประเทศขณะนี้ยังอยู่ที่ 3.47 บาท/ฟอง เป็นราคาที่สอดคล้องกับราคาหน้าฟาร์ม สำหรับสถานการณ์ข้าวโพด ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่ ขณะนี้จะมีข้าวโพดหลังนาออกมาในช่วง 2-3 เดือนนี้ ประมาณ 7-8 แสนตัน ก็จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ด้านวัตถุดิบลง และผลจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565…

Read More

ACOM จ่อขาย IPO พร้อมเทรด SET ปี 65 ตั้งเป้าขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอาเซียน

ACOM ผู้นำการให้บริการขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขาย IPO ระดมทุน SET ภายในปี 65 พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าแบรนด์ระดับโลก นายวีระพงษ์ ศรีวรกุล ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACOM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบข้อมูลแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 13 ธ.ค.2564 จำนวนไม่เกิน 1,942,422,738 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 971,211,369 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยเอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป ลิมิเต็ด จำนวนไม่เกิน…

Read More

หุ้น SEAFCO ลุ้นปี65 พลิกกำไร ขานรับงานเมกะโปรเจคต์

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง“ชะลอตัว”มากในปี 2564 ที่ผ่านมา ปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ “คลัสเตอร์แคมป์คนงาน” มีการมาตรการประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในช่วงเดือนก.ค.2564 และหนึ่งในผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากโครงการเบอร์ต้นๆ ของไทย อย่าง บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCOมีผลดำเนินงานพลิก “ขาดทุนสุทธิ”ทันทีในปี 2564 จำนวน 56.64 ล้านบาท ลดลง 136.68% จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 154.41 ล้านบาท… “ณรงค์ ทัศนนิพันธ์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือSEAFCO เปิดเผยว่า ยอมรับว่าผลประกอบการณ์ปีที่ผ่านมาพลิกขาดทุนเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ทว่าสำหรับปี 2565 ในแง่ของผลดำเนินงานทั้งปียอมรับว่าต้องรอลุ้นสิ้นปีว่าจะมีกำไรหรือไม่ โดยบริษัทยังต้องติดตามปริมาณงานในปีนี้ว่าจะมีปริมาณมากตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,476.79 ล้านบาท ณ ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) มูลค่ารวม 1,113.46…

Read More

บอร์ด PPP เคาะปรับแผนร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน มูลค่ารวมกว่า 1.12 ล้านล้าน

บอร์ด PPP เคาะปรับแผนร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน ปี’63-70 เป็น 110 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท กระตุ้นการลงทุนของประเทศ วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการ PPP เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 – 2570 (แผนร่วมลงทุน) เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละโครงการและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายการโครงการที่ประสงค์จะร่วมลงทุนทั้งหมดรวม 110 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท (ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งมีจำนวนโครงการอยู่ที่ 67 โครงการ…

Read More

เปิดอัตราภาษีสรรพสามิต รถติดตั้งระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

เปิดอัตราภาษีสรรพสามิตยานยนต์ ส่งเสริมความปลอดภัยด้วยระบบ “เอดาส” หากติดตั้งตามเกณฑ์จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอัตราถูกลง วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เพื่อกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศ โดยใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอัตราภาษี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2565-2569 ทั้งนี้ มีเกณฑ์ว่า รถที่มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ หรือ Advanced Driver – Assistance Systems (ADAS) จะได้รับการเสียอัตราภาษีที่ต่ำลงกว่าปกติ แต่หากมีการติดตั้งน้อยกว่าที่กำหนด ก็จะเสียภาษีอีกอัตราหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษีที่สูงขึ้น “ประชาชาติธุรกิจ” นำเสนอรายละเอียดการกำหนดอัตราภาษีแบบใหม่ และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราภาษีในครั้งนี้ ระบบแอดวานซ์ ไดรเวอร์ (เอดาส) คืออะไร ระบบ แอดวานซ์ ไดรเวอร์ (เอดาส) หรือ Advanced Driver – Assistance systems (ADAS) เป็นระบบที่ช่วยให้คนขับรถสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย…

Read More

กสิกรไทย แนะวิธีวางแผนการเงิน รับวิกฤตสังคมสูงวัย

กสิกรไทย แนะวิธีวางแผนการเงิน หลังวิกฤตสังคมสูงวัยทำค่าใช้จ่ายหลังเกษียณพุ่งสูง เด็กไทยเกิดน้อยสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลพึ่งพารัฐสวัสดิการ ลูกหลานได้น้อยลง แนะให้เช็กสิทธิพื้นฐานต่างๆ พร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น และสงครามรัสเซีย-ยูเครน นายวีระพล บดีรัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า และ K WEALTH GURU ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า จากสถิติเด็กไทยเกิดใหม่ปี 2564 ที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพียง 544,570 คน (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาสังคมสูงวัยในไทยน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการเงินที่มีความไม่มั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ เนื่องจากขาดแคลนประชากรวัยทำงาน ทำให้สวัสดิการของรัฐอาจมีไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานให้พึ่งพา อีกทั้งอายุขัยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งค่าดูแลสุขภาพที่อาจเพิ่มขึ้น 100% ในปีประมาณ 30 ปีข้างหน้า (ข้อมูลจากสถาบันเพื่อสุขภาพตัวชี้วัดและการประเมินผล IHME) และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อเฉลี่ย 3% ต่อปี K WEALTH มีคำแนะนำให้คนไทยเตรียมตัวรับมือวัยเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนี้ เช็กสิทธิพื้นฐาน ได้แก่ บัตรทอง (สปสช.)…

Read More

EXIM BANK เตือนผู้ส่งออกรับมือความเสี่ยง “สงคราม รัสเซีย-ยูเครน”

EXIM BANK จับตาสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” หวั่นกระทบทางอ้อมผู้ส่งออกไทย ทำราคาสินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน และวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น กระทบต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์พุ่ง แนะปรับวิธีการชำระเงิน และบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนค่าเงิน นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากกรณีประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต้ และชาติตะวันตก ประกาศตัดรัสเซียออกจากระบบสวิฟต์ (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication : SWIFT)   ซึ่งเป็นระบบการส่งข้อความทางการเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงที่สถาบันการเงินกว่า 11,000 แห่งใช้บริการและครอบคลุมการใช้งานในกว่า 200 ประเทศ กระทบต่อการใช้บริการ SWIFT ของสถาบันการเงินและบริษัทในรัสเซียจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 แห่ง ส่งผลให้บริษัทเอกชนของรัสเซียไม่สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้อย่างราบรื่น นายรักษ์ กล่าวว่า ไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ในปัจจุบันเท่าไรนัก เนื่องจากไทยส่งออกไปรัสเซียและยูเครนเพียง 0.4% และ 0.05% ของมูลค่าส่งออกรวม สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปรัสเซียและยูเครน ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์…

Read More

กทม.-กสิกรไทยร่วมเปิดตัวแอป “หมอ กทม.” เข้าถึงบริการใน 11 โรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยนอกกว่า 4 ล้านคนต่อปี

กรุงเทพมหานคร และธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ภายใต้โครงการ “Smart OPD” ดาวน์โหลดแค่แอปเดียว (Single App) ใช้ได้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมครบทั้ง 11 แห่ง เพิ่มศักยภาพบริการการแพทย์วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้เร็ว แบ่งเบาภาระบุคลากรทางแพทย์ในการให้บริการคนไข้นอกกว่า 4 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป “หมอ กทม.” ได้แล้ววันนี้ โดยจะใช้บริการได้ครบ 11 โรงพยาบาลภายในปลายเดือนมีนาคม 2565 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ภายใต้โครงการ Smart OPD เป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ที่ต้องเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง ซึ่งผู้ใช้สามารถรับบริการได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตประชาชนให้เข้าถึงบริการการรักษาทางการแพทย์ทั้งแบบฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินได้ง่ายยิ่งขึ้น ครอบคลุมบริการจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยนอกรวมกว่า 4…

Read More

TH ประเดิมซื้อหนี้ก้อนแรก “พันล้าน” ไตรมาส1/65 ตั้งเป้าทั้งปี 6 พันล้านบาท

TH เผย “บริหารสินทรัพย์ตงฮั้ว” ไตรมาส 1/65 เข้าประเดิมซื้อหนี้ด้อยคุณภาพก้อนแรก 1 พันล้านบาท ตั้งเป้าทั้งปี 6 พันล้าน เตรียมดันเข้าจดทะเบียนในปี 67 เผยอยู่ระหว่างแบงก์ – นอนแบงก์ตั้ง JV บริหารหนี้ นายสมนึก กยาวัฒนกิจ ประธานกรรมการ บมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง ( TH ) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ตงฮั้ว จำกัด (THAW) เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปีนี้ บริษัทซื้อหนี้ก้อนแรกมาแล้ว จำนวน 1,000.55 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะซื้อหนี้ในปีนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 6,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้กำไรของบริษัท จะเติบโตแบบก้าวกระโดด และถือเป็นหนี้ก้อนที่สองหลังจากที่บริษัทได้ซื้อสิทธิเรียกร้องหนี้ด้อยคุณภาพจำนวน 3,045 ล้านบาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยเริ่มรับรู้รายได้ 59.5 ล้านบาท ในไตรมาส 4…

Read More

Kubix เปิดตัว DESTINY TOKEN ระดมทุน 265 ล้าน จำนวน 16,087 โทเคน ผลตอบแทน 2.99%

Kubix เปิดตัว DESTINY TOKEN โทเคนดิจิทัลเพื่อมอบโอกาสร่วมลงทุน กับภาพยนตร์ “บุพเพสันนิวาส ๒” จากความร่วมมือระหว่างบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด และบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด โดยมีแผนเสนอขายโทเคนดิจิทัล จำนวน 16,087 โทเคน รวมมูลค่าระดมทุน 265 ล้านบาท ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 2 ปี รับผลตอบแทน 2.99% ต่อปี บวกพิเศษอีก 2.01% หากรายได้ภาพยนตร์ทั่วประเทศขึ้นแท่น 1,000 ล้านบาท พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย น.ส.อภิญญา เรืองทวีคูณ Managing Director บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) ที่จัดตั้งขึ้นโดยกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เปิดเผยว่า หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สามารถประกอบธุรกิจให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO…

Read More