• July 18, 2024

เปิดอัตราภาษีสรรพสามิต รถติดตั้งระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

เปิดอัตราภาษีสรรพสามิตยานยนต์ ส่งเสริมความปลอดภัยด้วยระบบ “เอดาส” หากติดตั้งตามเกณฑ์จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอัตราถูกลง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เพื่อกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ในประเทศ โดยใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอัตราภาษี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2565-2569

ทั้งนี้ มีเกณฑ์ว่า รถที่มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ หรือ Advanced Driver – Assistance Systems (ADAS) จะได้รับการเสียอัตราภาษีที่ต่ำลงกว่าปกติ แต่หากมีการติดตั้งน้อยกว่าที่กำหนด ก็จะเสียภาษีอีกอัตราหนึ่ง ซึ่งเป็นภาษีที่สูงขึ้น

“ประชาชาติธุรกิจ” นำเสนอรายละเอียดการกำหนดอัตราภาษีแบบใหม่ และปัจจัยที่มีผลต่ออัตราภาษีในครั้งนี้

ระบบแอดวานซ์ ไดรเวอร์ (เอดาส) คืออะไร
ระบบ แอดวานซ์ ไดรเวอร์ (เอดาส) หรือ Advanced Driver – Assistance systems (ADAS) เป็นระบบที่ช่วยให้คนขับรถสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย อีกทั้งยังสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้อีกด้วย

รถยนต์ที่มีระบบเอดาส ต้องเสียภาษีเท่าไร
สำหรับรายละเอียดการเสียภาษีใหม่ สำหรับรถยนต์ที่มีการติดตั้งระบบเอดาสตามมาตรฐาน หรือ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะเริ่มใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริดก่อน ตั้งแต่ปี 2565 ดังนี้

รถยนต์ไฟฟ้า : ต้องติดตั้งระบบเอดาส 1 ใน 6 ระบบ ยกเว้นยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ต้องมีอย่างน้อย 4 จาก 6 ระบบ หากทำได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด ในปี 2565-2569 จะเสียภาษีเพียง 2% แต่ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์จะเสียภาษีปี 2565 มากถึง 8% และเพิ่มเป็น 10% ในปี 2569

รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด : แบบวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าเกิน 80 กม. และมีถังน้ำมันต่ำกว่า 45 ลิตร หากทำได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยจะเสียภาษีปี 2569-2573 ในอัตรา 5% แต่ถ้าทำไม่ได้เสียภาษี 15-20%

ขณะที่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด แบบวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าต่ำกว่า 80 กม. และมีถังน้ำมันใหญ่กว่า 45 ลิตร หากทำได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัยจะเสียภาษีปี 2569-2573 ในอัตรา 10% แต่ถ้าทำไม่ได้เสียภาษีเพิ่มเป็น 15-20%

รถยนต์ใช้น้ำมัน : ต้องมีอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัย 2 ใน 6 ระบบ จะเริ่มตั้งแต่ปี 2569 ยกตัวอย่าง รถที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 151-200 กรัมต่อกิโลเมตร หากทำได้ตามเกณฑ์กำหนด จะเสียภาษีปี 2569 ที่ 29% ปี 2571 เสีย 31% และปี 2573 เสีย 33% แต่ถ้าทำระบบความปลอดภัยไม่ได้ตามกำหนดจะเสียเพิ่มเป็นปีละ 35-40%

รถยนต์ไฮบริด : ตัวอย่าง รถที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 151-200 กรัมต่อกิโลเมตร หากทำได้ตามเกณฑ์กำหนด จะเสียภาษีปี 2569 ที่ 19% ปี 2571 เสีย 21% และปี 2573 เสีย 23% แต่ถ้าทำไม่ได้ตามกำหนดจะเสียเพิ่มเป็นปีละ 25-30%

ระบบเอดาส มีกี่ระบบ
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ หรือ Advanced Driver – Assistance Systems (ADAS) 6 ระบบ ได้แก่

1. ระบบเบรกฉุกเฉินขั้นสูง Advanced emergency braking system (AEB)

2. ระบบเตือนการชนด้านหน้าของรถ Forward vehicle collision warning systems (FCW)

3. ระบบการดูแลภายในช่องจราจร Lane keeping assistance systems (LKAS)

4. ระบบเตือนการออกหรือเปลี่ยนช่องจราจร Lane departure warning system (LDW)

5. การตรวจจับจุดบอด Blind Spot Detection (BSD) และ

6. ระบบการควบคุมความเร็วของยานยนต์ Adaptive cruise control (ACC)

ภาษีสรรพสามิตรถมอเตอร์ไซค์
นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยรัฐบาลได้ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ประเภทพลังงานเชื้อเพลิงให้เหมาะสมแบบขั้นบันได 2 ช่วง ได้แก่ ปี 2569 และ 2573

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิอัตราภาษีสรรพสามิต 1% ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด ดังนี้

1. ต้องใช้แบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 48 โวลต์ขึ้นไป

2. ต้องมีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 3 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป หรือวิ่งได้ระยะทางตั้งแต่ 75 กิโลเมตรขึ้นไปต่อการอัดประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน World Motorcycle Test Cycle (WMTC)

3. ต้องใช้ยางล้อที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (moped-จักรยานยนต์เบาที่คำนึกถึงความประหยัดและปลอดภัย) ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2720-2560 หรือที่สูงกว่า หรือ UN Regulation No.75 หรือที่สูงกว่า

4. ต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท L: คุณลักษณะเฉพาะสำหรับระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้า มาตรฐานเลขที่ มอก. 2952-2561 หรือ UN Regulation No.136 หรือที่สูงกว่า หรือเอกสารรับรองการผ่านมาตรฐานนี้ตามประกาศกรมการขนส่งทาง

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance