• July 18, 2024

กสิกรไทย แนะวิธีวางแผนการเงิน รับวิกฤตสังคมสูงวัย

กสิกรไทย แนะวิธีวางแผนการเงิน หลังวิกฤตสังคมสูงวัยทำค่าใช้จ่ายหลังเกษียณพุ่งสูง เด็กไทยเกิดน้อยสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลพึ่งพารัฐสวัสดิการ ลูกหลานได้น้อยลง แนะให้เช็กสิทธิพื้นฐานต่างๆ พร้อมปรับสัดส่วนการลงทุนในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

นายวีระพล บดีรัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า และ K WEALTH GURU ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า จากสถิติเด็กไทยเกิดใหม่ปี 2564 ที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพียง 544,570 คน (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาสังคมสูงวัยในไทยน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการเงินที่มีความไม่มั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ เนื่องจากขาดแคลนประชากรวัยทำงาน

ทำให้สวัสดิการของรัฐอาจมีไม่เพียงพอ ผู้สูงอายุไม่มีลูกหลานให้พึ่งพา อีกทั้งอายุขัยเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งค่าดูแลสุขภาพที่อาจเพิ่มขึ้น 100% ในปีประมาณ 30 ปีข้างหน้า (ข้อมูลจากสถาบันเพื่อสุขภาพตัวชี้วัดและการประเมินผล IHME) และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นจากเงินเฟ้อเฉลี่ย 3% ต่อปี

K WEALTH มีคำแนะนำให้คนไทยเตรียมตัวรับมือวัยเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย ดังนี้

เช็กสิทธิพื้นฐาน ได้แก่ บัตรทอง (สปสช.) ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สำหรับค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยบำเหน็จ/บำนาญชราภาพ (ประกันสังคม) เป็นเงินใช้หลังเกษียณ โดยดูว่าเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ หากไม่เพียงพอ ต้องเสริมด้วยการเก็บเงินให้ตัวเอง
สามารถพิจารณาประกันชีวิต และประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคุ้มครองค่าดูแลค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่มากกว่าสิทธิพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองและคุณภาพการรักษา
เตรียมเงินใช้หลังเกษียณเพิ่มเติมด้วยการลงทุน ทั้งในกองทุน หุ้น กองทุนลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต ประกันแบบบำนาญ และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ อาทิ ทองคำ น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ REIT ซึ่งสามารถจัดสรรสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการออมเพื่อเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายวัยเกษียณ ควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ทั้งเงินที่ต้องการใช้จ่ายช่วงเวลาเกษียณ ระยะเวลาที่มีก่อนถึงวันเกษียณ วางแผน และเริ่มลงมือ เพื่อให้มั่นใจว่าจะเข้าสู่วัยเกษียณโดยไม่ต้องกังวล นอกจากนี้ควรศึกษาประกันและการลงทุนที่เหมาะกับความต้องการและความสามารถในการรับความเสี่ยง

 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในช่วงนี้ K WEALTH วิเคราะห์ว่ามี 2 เรื่องหลักๆ ที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดอกเบี้ยขาขึ้น และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งมีคำแนะนำในการปรับแผนการลงทุน ดังนี้

 

ดอกเบี้ยขาขึ้น: ลดสัดส่วนตราสารหนี้ และกองทุนอสังหาฯ เนื่องจากมีโอกาสได้ผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ย เช่น หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน และ หุ้นที่มีการนำเข้าเป็นหลัก
รัสเซีย-ยูเครน: ทองคำ เงินดอลลาร์ และพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น มีโอกาสเพิ่มมูลค่า เพราะเป็นกลุ่มสินทรัพย์ปลอดภัย

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market